Välkommen till

Svenska Studenters Bostadsstiftelse

EST. 1966

OM OSS

SSBS verkar för att förbättra bostadssituationen för svenska studenter och yngre vetenskapsidkare i Helsingforsregionen genom att erbjuda förmånligt boende åt studerande, fortsättningsstuderande och forskande ordinarie och extraordinarie medlemmar av de svenska nationerna vid Helsingfors universitet.

Genom SSBS kan du som nationsmedlem hitta förmånligt boende på Rautalampivägen 5 i Vallgård, i HOAS bostäder på SSBS tomt Kilobranten 10 i Kilo (Hoas114), i Majstrandens och Majparkens studentbostäder i Arabiastranden och Byholmen, i det nya Kvarteret Victoria på Busholmen, och om några år även i ett nytt studentbostadshus på Rautalampivägen 3 i Vallgård.

Bostäderna på Rautalampivägen 5 administreras direkt av stiftelsens ombudsman. Ordinarie ansökningstid till dessa är mars månad årligen. Övriga bostäder har separata ansökningsförfaranden.

SSBS är en allmännyttig registrerad stiftelse med hemort i Helsingfors. Stiftelsens förvaltning sköts av en ombudsman och en styrelse, vilka övervakas av ett förvaltningsråd. Stiftelsen grundades 1966 av de svenska nationerna vid Helsingfors universitet (Nylands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation) samt den dåvarande svenska kårsektionen.

patrik-westerback-400x400

PATRIK WESTERBACK

Styrelseordförande

sebastian-storholm-400x400

SEBASTIAN STORHOLM

Vice styrelseordförande

BOSTÄDER

FAB Rautalampivägen Huippu, Vallgård Ordinarie ansökningstid är maj månad. Ansökan kan dock också inlämnas på kölista efter ordinarie ansökningstid. Se Ansökan för mer information.

Till ansökan ska de obligatoriska bilagorna bifogas.

Stiftelsen äger (tillsammans med Hämäläisten ylioppilassäätiö, Savolainen Osakunta, Etelä- Pohjalainen Osakunta, Artin Säätiö, Keskisuomalainen Osakunta och Savolaisten ylioppilaiden säätiö) FAB Rautalampivägen Huippu (KOy Rautalammintien Huippu) i Vallgård i Helsingfors, varifrån man med buss eller spårvagn snabbt och lätt når t.ex. centrum. Huset på sju våningar och står klart 2021 och är således splitternytt.

SSBS har 11 lägenheter på Rautalampivägen Huippu. Tio av dessa är ettor och en är en tvåa som främst är tänkt för par, barnfamiljer och ensamförsörjare med barn. De övriga bostäderna är ettor på 26,50-29,00 m2.

Från och med 13.8.2021 är hyrorna följande:

 • Etta 26,50 m2 455,80 €/mån (1st)
 • Etta 29,00 m2 498,80 €/mån (9st)
 • Tvåa 47 m2 742,60 €/mån (1st)
Vid hyresförhållandets början erläggs en hyresgaranti som är en månads hyra. Garantin återbetalas efter att man flyttat ut. Hyresavtalen är tidsbundna och ingås ett år i taget.

Förlängning kan normalt beviljas efter förnyad ansökan. Du har rätt att själv säga upp hyresavtalet när du vill, men uppsägningstiden är en kalendermånad.

Bostäderna på Rautalampivägen söks direkt av SSBS. Ordinarie ansökningstid är maj månad. Ansökan kan dock också inlämnas på kölista efter ordinarie ansökningstid. Se Ansökan för mer information.

Rautalampivägen 5, Vallgård Info: Ordinarie ansökningstid 2018 under tiden 1.3.-31.3. Ansökningar tas dock emot på kölista även efter ordinarie ansökningstid.

Till ansökan ska de obligatoriska bilagorna bifogas.

Stiftelsen äger (tillsammans med Hämäläis-Osakunta och Savolainen Osakunta) FAb Rautalampivägen 5 (KOy Rautalammintie 5) i Vallgård i Helsingfors, varifrån man med buss eller spårvagn snabbt och lätt når t.ex. centrum. Trevåningshuset är byggt 1969 och grundrenoverat 1998. Bostäderna är i gott skick.

SSBS har 24 lägenheter på Rautalampivägen. Hälften är familjebostäder, främst tänkta för par, barnfamiljer och ensamförsörjare med barn. I familjebostäderna finns två rum, kokvrå och badrum (36,5 m²). De övriga bostäderna är tvåor med kök och badrum (totalt 50 eller 52 m²) där två hyresgäster (av samma kön) separat hyr var sitt enkelrum. Ungefär hälften av de delade tvåorna är damtvåor och hälften herrtvåor. SSBS hyresgäster bebor hela C-trappan samt halva D- och E-trappan i huset.

El, vatten, bredband (10M) samt tillgång till bastu och tvättstuga med torkrum ingår i hyran. I huset finns också bl.a. konditionsrum, mörkrum och brasrum med TV, video och biljardbord. Husets parkeringsplatser kan hyras separat i mån av tillgänglighet.

Från och med 1.9.2018 är hyrorna följande:

 • Familjebostad 36,5 m² (2r+kv): 411 €/mån
 • Enkelrum 15 m² i delad bostad 52 m² (2r+k): 318 €/mån
 • Enkelrum 10 m² i delad bostad 52 m² (2r+k): 266 €/mån
 • Enkelrum 15 m² i delad bostad 50 m² (2r+k): 287 €/mån
 • Enkelrum med balkong 12,5 m² i delad bostad 50 m² (2r+k): 273 €/mån
Vid hyresförhållandets början erläggs en hyresgaranti. Garantin är för närvarande 250 € för enkelrum och 360 € för familjebostäder. Garantin återbetalas efter att man flyttat ut. Hyresavtal skrivs alltid på bestämd tid (första gången i regel högst tre år) och alltid fram till den 31 augusti. Förlängning kan normalt beviljas efter förnyad ansökan. Du har rätt att själv säga upp hyresavtalet när du vill, med en hel kalendermånads uppsägningstid. Om du blir färdig med dina studier eller definitivt avbryter dem har styrelsen rätt att kräva högre hyra eller säga upp avtalet. Under t.ex. utbyte eller sommarlov kan du normalt hyra ut ditt rum i andra hand, men gällande detta måste du alltid på förhand kontakta ombudsmannen, som ger mer information.

Bostäderna på Rautalampivägen söks direkt av SSBS. Ordinarie ansökningstid är mars månad. Ansökan kan dock också inlämnas på kölista efter ordinarie ansökningstid. Se Ansökan för mer information.

Kilobranten 10, Kilo

Stiftelsen äger en tomt i Esbo, vilken sedan 1974 är arrenderad till Helsingforsregionens Studentbostadsstiftelse (HOAS), som byggt studentbostäder på tomten (Hoas114). Bostäderna är belägna nära Kilo station, varifrån man smidigt och snabbt med lokaltåg når Helsingfors centrum.

Medlemmar i de svenska nationerna och/eller med svenska som modersmål har företräde till bostäderna i fråga via SSBS. Bostäderna söks via HOAS eget ansökningsförfarande. Du bör i ansökan uttryckligen nämna ditt nationsmedlemskap och/eller modersmål och hänvisa till samarbetet mellan SSBS och HOAS avseende Hoas114.

Studentbostäderna vid Majstranden, Arabiastranden & Byholmen

Stiftelsen är delägare i Studentbostäderna vid Majstranden (FAb Majstranden på Jan-Magnus Janssons plats och Romgatan, Arabiastranden, som i sin tur äger FAb Majparken på Byholmsgränden, Byholmen) i Helsingfors. Medlemmar i de svenska nationerna har egna kölistor till bostäderna via SSBS.

Bostäderna söks via bolagets eget ansökningsförfarande (se hemsidan). Ordinarie ansökningstid ca 1 månad på våren årligen; följ med Majstrandens egen information för exakta datum. Ansökningar tas emot på kölista även efter ordinarie ansökningstid.

Då du söker bostad i Majstranden via SSBS bör du vara särskilt noggrann med att i ansökan markera att du är medlem i NN, VN, ÅN eller ÖFN, samt med att bifoga de obligatoriska bilagorna: aktuellt intyg över nationsmedlemskapet (varur även framgår att medlemsavgiften är betald), aktuellt närvarointyg (eller annat intyg varur framgår studierätten), samt senaste fastställda beskattningsintyg eller beskattningsbeslut. Märk väl att endast kvitto över betald medlemsavgift inte utgör intyg över nationsmedlemskap, samt att skattekort eller liknande inte utgör beskattningsintyg!

Studentbostäderna i Kvarteret Victoria, Busholmen Ordinarie ansökningstid är 26.4 – 4.5, varutöver ansökningar tas emot även löpande resten av året.

Stiftelsen är (tillsammans med Teknologföreningen och Vasa nation) delägare i FAb Victoria 4, som bygger studentbostäder som en del av det större projektet Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors.

SSBS äger 13 st 1r+kv samt 3 st 2r+kv i ett plan.

Utöver detta äger Vasa nation 27 st 1r+kv samt 8 st 2r+kv i ett plan.

Bostäderna blev inflyttningsklara 2.9.2016. Bostäderna söks genom SSBS ansökningsblankett.

OBS! Kryssa i övre högra hörnet att ansökan gäller Victoria 4 och huruvida du söker 1r+kv eller 2r+kv!

Då du söker bostad i Kvarteret Victoria via SSBS bör du vara särskilt noggrann med att bifoga de obligatoriska bilagorna: aktuellt intyg över nationsmedlemskapet (varur även framgår att medlemsavgiften är betald), aktuellt närvarointyg (eller annat intyg varur framgår studierätten), samt senaste fastställda beskattningsintyg eller beskattningsbeslut. Märk väl att endast kvitto över betald medlemsavgift inte utgör intyg över nationsmedlemskap, samt att skattekort eller liknande inte utgör beskattningsintyg!

ANSÖKAN

I det följande hittar du information om bostadsansökningar via SSBS, däribland specifikt hur du ansöker om bostad på Rautalampivägen 5. Läs igenom instruktionerna noggrant. Ifall det är något du undrar över eller vill veta mer om kan du kontakta ombudsmannen.

Berättigade att söka bostad

Du är berättigad att söka bostad via SSBS om du är studerande, fortsättningsstuderande eller yngre postgradual eller postdoktoral forskande medlem av någon av de fyra svenska nationerna vid Helsingfors universitet (NN, VN, ÅN och ÖFN).

Såväl ordinarie som extraordinarie nationsmedlemmar är berättigade att söka. Du behöver alltså inte vara inskriven vid just Helsingfors universitet. Det räcker dock inte med att du betalat nationsmedlemsavgiften för tidigare eller innevarande år, utan du måste vara godkänd och inskriven medlem i enlighet respektive nations förfaringssätt. Medlemsavgiften måste dock likväl vara betald för innevarande termin och betalas löpande.

Exceptionellt höga inkomster kan i vissa fall utgöra ett hinder för att du ska kunna beviljas bostad, men för gemene sökande är det ovanligt att inkomsterna skulle betraktas som för höga.

Dessa krav gäller var du än söker bostad via SSBS.

Obligatoriska bilagor till ansökan

Till en ansökan om bostad via SSBS måste du alltid bifoga åtminstone följande obligatoriska bilagor:

 • Intyg över att du är studerande, fortsättningsstuderande eller forskare, det vill säga undertecknat och/eller stämplat studierättsintyg eller närvarointyg från ditt universitet, din högskola eller din yrkeshögskola
 • Intyg över att du är godkänd och inskriven nationsmedlem, det vill säga undertecknat och/eller stämplat medlemskapsintyg från din nations kansli eller medlemssekretariat
 • Kvitto över att du betalt medlemsavgiften till din nation för innevarande termin, ifall detta inte framgår ur medlemskapsintyget
 • Beskattningsintyg eller beskattningsbeslut avseende senast fastställda beskattning
Dessa bilagor visar att du är berättigad att söka bostad via SSBS. Bilagorna får inte vara föråldrade. Bifogade dokument återbördas i regel inte, så ifall du behöver dokumentet i fråga senare bör du bifoga en bestyrkt kopia istället. I undantagsfall kan bestyrkt kopia på studiekortet med aktuellt läsårsklistermärke och aktuellt nationsklistermärke ersätta alla eller någon av de tre förstnämnda bilagorna.

Ifall du antagits till en utbildning men ännu inte haft någon möjlighet att få ett närvarointyg enligt ovan, kan du som preliminär bilaga bifoga antagningsbeskedet istället. Skriv i så fall en kommentar i ansökan eller bilagan om att detta är fallet. Ifall du ännu inte haft någon möjlighet att godkännas och skriva in dig som nationsmedlem och få ett medlemskapsintyg enligt ovan, kan du som preliminär bilaga bifoga endast kvitto över betald nationsmedlemsavgift. Skriv i så fall en kommentar i ansökan eller bilagan om att detta är fallet.

Dessa preliminära bilagor gör att din ansökan kan behandlas, rangordnas och finnas i kölistorna. Innan du kan motta bostad måste du dock ha kompletterat din ansökan med de motsvarande egentliga bilagorna.

Dessa krav gäller var du än söker bostad via SSBS.

Övriga bilagor till ansökan

Vissa andra bilagor till en ansökan om en bostad via SSBS än de ovannämnda är nödvändiga eller relevanta i vissa fall:

 • Ifall du har skulder som du hänvisar till i ansökan bör du bifoga intyg eller tillförlitlig utredning över dessa (t.ex. låneintyg)
 • Ifall dina inkomster eller din ekonomiska situation i övrigt förändrats väsentligt sedan senast fastställda beskattning bör du bifoga intyg eller tillförlitlig utredning över din ekonomiska situation (t.ex. relevanta löneintyg eller kontoutdrag
 • Ifall du är i synnerligen stort behov av bostad av någon särskild anledning (t.ex. på grund av försörjningsplikt, graviditet, invaliditet, långvarig sjukdom, uppsägning, vräkning) bör du bifoga intyg eller tillförlitlig utredning över detta (t.ex. intyg från myndigheter, hyresvärd, läkare)
 • Ifall du hänvisar till studieframgångar i ansökan bör du bifoga studieutdrag eller motsvarande
 • Förteckning över nationsmeriter kan antingen tas upp i nationsmedlemskapsintyget eller bifogas separat

Om du ännu inte erhållit studieplats

Det är i undantagsfall möjligt att lämna in en ansökan om bostad redan innan du fått slutligt antagningsbesked avseende studieplats på tredje stadiet, förutsatt att du sökt sådan i Helsingfors-regionen. I så fall ska

du till ansökan bifoga alla de bilagor du har möjlighet till, och omgående meddela då du fått besked om huruvida du fått studieplats i Helsingforsregionen och tagit emot den.

Ifall du inte fått någon studieplats förfaller bostadsansökan. Ifall du däremot fått studieplats måste du omgående komplettera din ansökan med antagningsbeskedet, för att bostadsansökan ska behålla sin plats i kölistorna. Förfar därefter enligt ovan avseende de återstående preliminära och/eller egentliga bilagorna. Innan du kan motta bostad måste du ha kompletterat din ansökan med alla egentliga obligatoriska bilagor.

Ansökan till Rautalampivägen 5 under ordinarie ansökningstid

De enda bostäder SSBS för närvarande admini-strerar direkt är bostäderna på Rautalampivägen 5. Övriga bostäder (Kilobranten, Majstranden och Victoria) har sina respektive egna ansöknings-förfaranden.

På Rautalampivägen hyr SSBS ut dels enkelrum på 10–15 kvm i delade herr- och damtvåor (2r+k) på totalt 50–52 kvm, dels familjebostäder (2r+kv) på 36,5 kvm. Läs mer om detta nedan.

Den ordinarie ansökningstiden till SSBS bostäder på Rautalampivägen är mars månad årligen. Poststämpeln avgör när ansökan gjorts. Din ansökan måste alltså vara poststämplad senast den 31 mars för att räknas som inkommen under den ordinarie ansökningstiden.

Efter att ansökningstiden gått ut rangordnas av stiftelsens styrelse alla de ansökningar som inkommit under den ordinarie ansökningstiden (samt de som inkommit tidigare under samma kalenderår) och som uppfyller de grundläggande kraven på sökande och på ansökningar och bilagor. Vid rangordningen görs en helhetsbedömning där framförallt de sökandes sociala och ekonomiska förhållanden, nationsmeriter och studieprestationer tas i beaktande. Var och en av de fyra nationerna har sina egna bostadskvoter, som stiftelsen strävar till att följa vid fördelandet av bostäder.

Bostäder och rum erbjuds sedan sökande enligt rangordningen och i enlighet med nationernas kvoter vartefter sådana blir lediga. Ifall du uppgivit en särskild tidpunkt före, vid eller efter vilken du önskar boende tas det i beaktande i mån av möjlighet. Det finns alltså inget särskilt datum från och med vilket alla eller en viss mängd bostäder delas ut. Hyresavtalen på Rautalampivägen skrivs dock alltid till och med augusti, vilket innebär att flera bostäder och rum ofta brukar bli lediga just från och med september.

Om din ansökan rangordnats förblir den i kraft och behåller sin plats i kölistan tills det att du självmant drar tillbaka den, du två gånger tackat nej till en erbjuden bostad, eller nästa års ordinarie ansökningstid löper ut. Det är alltså möjligt att en gång tacka nej till en erbjudan bostad och ändå kvarstå i kön.

Ansökan till Rautalampivägen 5 efter ordinarie ansökningstid

Ansökningar till Rautalampivägen som inkommer efter den ordinarie ansökningstiden placeras på kölista efter de ordinarie ansökningarna. Stiftelsens styrelse gör i regel en eller flera separata rangordningar av dessa

ansökningar, om och när tillräckligt många inkommit. De ordinarie ansökningarna har dock som utgångspunkt alltid förtur framom de som inkommit senare, oberoende av kvotsituationen.

Om särskilda ekonomiska eller sociala orsaker så kräver kan stiftelsen undantagsvis i enskilda fall helt frångå rangordningen och kvoterna.

Om du lämnar in en ansökan i januari eller februari behöver du inte lämna in en ny ansökan under den ordinarie ansökningstiden i mars, utan ifall du ännu inte mottagit en bostad då rangordningen görs efter ansökningstiden, överförs din ansökan till årets ordinarie ansökningar: den räknas alltså därefter som en ordinarie ansökan tillsammans med de som inkommit i mars.

Samtliga ansökningar som inkommit tidigare än så, d.v.s. under föregående kalenderår, förfaller vid den ordinarie ansökningstidens slut.

Enkelrum och familjebostäder på Rautalampivägen 5

Enkelrummen i delade tvåor kan endast sökas enskilt. Det är möjligt att i ansökan uppge vilken annan boende eller sökande man önskar dela bostad med och detta tas i beaktande i mån av möjlighet, men det är i praktiken sällan möjligt att beakta.

Familjebostäderna kan endast sökas av par, familjer, ensamförsörjare med barn, eller motsvarande, d.v.s. alltid fler än en person tillsammans. Ifall det rör sig om två vuxna sökande utgör alltid den ena huvudsökande och den andra medsökande. Den huvudsökande och den medsökande fyller tillsammans i ansökningsblanketten. Bägge ska bifoga sina egna bilagor. Ifall du är ensamförsörjare med barn fyller du i blanketten ensam men uppger ändå formellt ett barn som medsökande.

Endast den huvudsökande måste uppfylla kraven på sökande och bifoga (åtminstone) alla obligatoriska bilagor enligt ovan, men det ses som meriterande i bedömningen ifall även den medsökande uppfyller kraven helt eller delvis och har bifogat motsvarande bilagor.

Det är möjligt för två vänner som vill eller är beredda att bo tillsammans att ansöka om familjebostad (märk dock väl att endast det ena rummet är helt lämpat som sovrum, eftersom det andra hyser kokvrån). I första hand barnfamiljer och ensamförsörjare med barn – och i andra hand par – prioriteras dock i regel.

Ifall den huvudsökandes medsökande av någon orsak förfaller kan den huvudsökande inte beviljas bostad. Hittar den huvudsökande dock utan dröjsmål en ersättande medsökande kan ansökan kvarstå i kölistan.

Ifall två personer ämnar söka såväl familjebostad tillsammans som enkelrum var för sig, skall (tre) helt separata ansökningar lämnas in. Man kan alltså inte på samma blankett söka både enkelrum och familjebostad (ifall så görs räknas ansökan som en familjebostadsansökan).

Eventuella husdjur på Rautalampivägen 5

Bland SSBS bostäder på Rautalampivägen finns ett begränsat antal vari husdjur i princip är tillåtna. Således är det också möjligt att uppge husdjur i ansökan. Eftersom antalet bostäder där husdjur i princip är tillåtna är

ytterst begränsat uppmanar vi dock dig att i ansökan tydligt uppge huruvida det är ett absolut krav från din sida eller inte att det är möjligt att ha husdjur i bostaden. Du förbättrar nämligen dina chanser att få bostad ifall du inte har ett sådant krav, eftersom husdjur är förbjudna i de allra flesta bostäderna.

Ansökningsblanketten och hur du ansöker

Ansökan fyller du i noggrant och fullständigt. Glöm inte att datera och underteckna. Oundertecknade ansökningar kan i regel inte behandlas. Använd alltid kulspetspenna.

Ansökan postar du sedan tillsammans med alla bilagor till ombudsmannen på följande adress:

Svenska Studenters Bostadsstiftelse sr
c/o INS, Stora Robertsgatan 20-22 vån. 6
00120 HELSINGFORS

Poststämpeln avgör när ansökan gjorts. Var därför särskilt noga med att få en få en tydlig poststämpel på kuvertet ifall du söker i slutet av ansökningstiden eller utanför ordinarie ansökningtid.

Kom ihåg att du med denna blankett endast ansöker om bostad på Rautalampivägen 5 och Kvarteret Victoria, samt att övriga bostäder har separata ansökningsförfaranden!

KONTAKT

Postadress

Svenska Studenters Bostadsstiftelse sr
c/o INS, Stora Robertsgatan 20-22 vån. 6
00120 HELSINGFORS

Ombudsman

Andrea Falck
E-post: ombudsman@ssbs.fi

Hemort

Helsingfors, Finland
FO-nummer: 0276197-0
Ej momsreg.

Stiftelsen har ingen besöksadress.

Nylands Nation

Vasa nation

 • Tölögatan 3 A (V vån.)
 • 00100 Helsingfors
 • Hemsida: vasa.nation.fi
 • Landskap: Österbotten

Åbo Nation

 • Mannerheimvägen 5 A (IV vån.)
 • 00100 Helsingfors
 • Hemsida: abonation.fi

Östra Finlands Nation

 • Mannerheimvägen 5 A (IV vån.)
 • 00100 Helsingfors
 • Hemsida: ofn.fi
 • Landskap: Östra Nyland, Kymmenedalen, Savolax, Karelen

Om du ännu inte är medlem i någon nation vid Helsingfors universitet kan du kontakta någon av de fyra svenska nationerna och skriva in dig. Man kan samtidigt höra till endast en nation vid ett och samma universitet. Nationerna kan ha något olika krav för medlemskap, men du behöver inte nödvändigtvis studera vid just Helsingfors universitet för att bli medlem.
Bekanta dig gärna med respektive nations hemsida.