Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://ssbs.fi.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Kontaktformulär

Vi samlar in och sparar information som skickats via bostadsansökningsformuläret. Denna information raderas efter 1 år.

Säkerhetsloggar

The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 14 days. This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt till de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.